Jeg hjælper dig til større indtjening i din virksomhed

Ved at outsource økomiopgaverne til mig får du mere tid og overskud til at fokusere på din vækst

"I 2009 stod jeg meget pludseligt og og meget hurtigt og skulle bruge ny assistance til bogføring og momsbogholderi m.m. Efter anbefaling tog jeg kontakt til Hanne Majbrit Jensen, hvor der meget hurtigt og professionelt blev taget hånd om min situation. Alt har siden kørt til min fulde tilfredshed, og jeg kan kun give Hanne mine bedste referencer."


Estate mæglerne Algren

Claus Algren

statsaut. ejendomsmægler, valuar, m.D.E.

Hanne Majbrit Jensen

Du tilbydes:


Fakturering

Så du har overblik over omsætning og indtjening.

Kreditorstyring

For overblik over virksomhedens gæld og forpligtelser.


Moms

Opfyldelse af de krav myndighederne stiller samt rettidig indbetaling.


Bogføring

Alle dine bilag bliver løbende bogført og afstemt.


Projektstyring

En central opgave går på at styre og optimere anvendelse af ressourcerne f.eks. medarbejderne.

Revisorklargøring


Klargøring af regnskab til revisor.


Debitorstyring

Løbende afstemning af dine tilgodehavender og rykkerliste.


Løn

Omfatter tillige refusionsansøgniner ved det offentlige.

Månedsrapportering


Er med til at skabe tryghed og give et retvisende billede af virksomhedens drift.